Lucrările pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic ridicat vor putea fi finanțate prin Programul național aprobat prin Legea nr. 212/2022.

Potrivit unui proiect de act normativ, în vederea includerii în acest program beneficiarii vor putea transmite, începând cu data de 1 august 2023, Ministerului Dezvoltării solicitarea și necesarul de sume de la bugetul de stat, pentru fiecare obiectiv de investiții.

De asemenea, va fi reglementată posibilitatea decontării prin program și a cheltuielilor pentru:

* elaborarea expertizelor tehnice în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție,

* elaborarea auditului energetic și

* elaborarea certificatului de performanță energetică după intervenţie, efectuate anterior introducerii în program și încheierii contractului de finanțare.

Ministerul va verifica administrativ și va centraliza solicitările transmise, în ordinea cronologică de înregistrare, în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Pentru solicitările conforme vor fi întocmite listele-sinteză cu obiective propuse spre finanțare pe fiecare subprogram, liste ce se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Listele sinteză vor cuprinde toate obiectivele pentru care au fost transmise solicitări de finanțare și sunt considerate eligibile

Contractele de finanțare se vor încheia în ordinea cronologică a transmiterii documentelor necesare, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație.