MISIUNEA

Misiunea Asociaţiei Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier și Responsabililor Tehnici cu Execuția – CTDS-RTE, este de a crea cadrul organizatoric în vederea promovării măsurilor, conceptelor şi acţiunilor care să conducă la susţinerea intereselor profesionale şi la perfecţionarea continuă a specialiștilor în construcții – diriginți de șantier și Responsabili tehnici cu execuția, pentru realizarea unor construcții de calitate.

CTDS-RTE asigură cadrul instituţional, material şi social adecvat de manifestare a membrilor săi, reprezentând și ocrotind interesele acestora.
Informarea specialiștilor, acumularea experienței profesionale, împărtăşirea cunoștințelor tehnice, susţinerea în probleme profesionale, interacțiunea atât între membrii asociaţiei, cât și cu terțele părți implicate în procesul asigurării calității în execuţia construcțiilor constituie o preocupare continuă a asociaţiei.

ATENȚIE – Noutăți legislative de Interes

1. Ordinul nr. 135/2022 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizicecare desfăşoară activităţi înî sectorul gazelor naturale;

2.  Ghid privind implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice aplicabile clădirilor existente;

3. Ghid privind implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice aplicabile clădirilor noi;


Cursurile se adreseaza Dirigintilor de Santier si RTE autorizati

Cursurile au componenta legislativa si componenta tehnica/domenii de autorizare.

In functie de programarea sesiunilor de examen organizate de ISC pentru autorizare Diriginti de Santier si RTE, vom anunta cursurile suplimentare de pregatire in vederea sustinerii acestor examene.

DIRECTIONAȚI CĂTRE CTDS-RTE 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT!

ANUNȚ  FOARTE IMPORTANT!

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada 08-14 octombrie 2022.

Centrul de examinare unde se vor desfăşura examenele este în Municipiul Bucureşti.

Termenul – limită de depunere a dosarelor este 08 septembrie 2022, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic.

Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

CTDS -RTE va organiza cursuri de pregatire in perioada premergatoare examenelor. Vom reveni cu datele exacte de curs.

Stimati membrii,

Va aducem la cunostinta faptul ca  prin SENTINȚA CIVILĂ nr. 596 din 13 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1112 din 23 noiembrie 2021, Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a dispus anularea art. 70 din Ordinul nr. 1.895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003.

SENTINȚA CIVILĂ nr. 596 din 13 februarie 2018 a rămas definitivă prin DECIZIA nr. 2.811 din 25 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1112 din 23 noiembrie 2021.

Articolul 70 prevedea:
(1) Persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimațiilor în termenul prevăzut la art. 68 vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuția și nu își vor mai putea desfășura activitatea.
(2) În vederea exercitării activității de responsabil tehnic cu execuția persoanele prevăzute la alin. (1) pot solicita autorizarea conform prezentei proceduri de autorizare.”

Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul și adresa sălilor unde se vor desfășura examenele de autorizare.

Examenele se vor desfășura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prevăzute de legislația în vigoare pentru această perioadă.

Cererea poate fi transmisa astfel:

  1. Via e-mail la adresa: isc@isc.gov.ro 

Recomandam sa solicitati confirmare de primire a mesajului dumneavoastra. Deasemenea, nu stergeti mesajul transmis de dumneavoastra (pentru cazul in care va trebui sa justificati la urmatoarea sesiune de examen);

  1. Prin posta sau serviciul de curierat, cu Confirmare de Primire, la adresa: București, str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3, cod postal 030217

In acest caz, pastrati mandatul, recipisa, sau dupa caz, AWB-ul. ATENTIE! Pe exemplarul dumneavoastra de AWB sa aveti inscrise data si ora la care a fost transmis. FOARTE IMPORTANT ca aceste informatii sa fie anterioare datei limita de depunere!

  1.  Prin fax: la unul dintre nr. Fax: 021 318.17.19
                                             Fax: 021 318.17.04
                                             Fax: 021 318.17.03

Si in acest caz, pastrati dovada trimiterii pe care o listeaza fax-ul din aceleasi motive expuse mai sus.

ATENȚIE!

Referitor la Art.31, cu respect vă readucem aminte că membrii CTDS pot accesa asigurarea profesională în termeni speciali negociați, prin intermediul contractului încheiat de broker-ul AON Romania cu Groupama pentru Colegiul Tehnic al Diriginților de Șantier.

Pentru detalii privind asigurarea profesională, vă rugăm accesați link-ul alăturat: http://colegiu-diriginti-santier.ro/ctds-groupama-asigurarea-profesionala-obligatorie-dirigintilor-de-santier/