Asociaţia Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier, este reprezentată de un Preşedinte, un Secretar general şi un Consiliu Director.

Preşedintele şi Secretarul General au funcţii reprezentative şi administrative iar Consiliul Director  una executivă.

Preşedintele Asociaţiei este: ing. Cezar Petre.

Secretar general: ing. Axinia Daniela.

Preşedintele Consiliului Director este: ing. Lulea Marius Dorin.

Toți membrii echipei de reprezentare trebuie să fie şi sunt diriginți de şantier pe diferite domenii autorizate.

Consiliul Director este în curs de constituire. Toți membrii ce doresc o contribuție activă vor fi parte a Consiliului Director.

Deciziile de detaliu vor fi luate de Consiliul Director iar cele generale vor fi doar propuse. Consiliul Director va face propuneri anuale către Adunarea Reprezentativă formată din toți membrii.

Reprezentarea se va face în acest format până la următoarea adunare generală, în situația în care se vor face propuneri din partea membrilor şi se va alege o nouă reprezentare.

Reprezentarea este benevolă şi în folosul asociaţiei.