Comisiile Tehnice de Specialitate din Cadrul Colegiului Tehnic al Diriginţilor de Şantier, ce au în responsabilitate elaborarea şi actualizarea Manualului Diriginţilor de Şantier sunt următoarele: