Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier reprezintă o organizaţie neguvernamentală al cărui principal scop este acela de a reprezenta interesele membrilor Descarcă referat diriginte de șantier de a le asigura o corectă reprezentare.

Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier a apărut ca o necesitate pe piaţa construcţiilor, unde numărul mare de specialişti în construcţii aduce nevoia unei corecte reprezentări dar şi pentru stabilirea unor procese care să ducă la creşterea calităţii serviciilor prestate.

Înscrierea în Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier nu suportă nici un cost financiar pentru persoanele fizice. Orice astfel de demers nu poate fi stabilit decât prin acordul tuturor membrilor, asociaţia funcţionând pe baza donaţiilor aferente procentului de 2%, din oferirea de cursuri de formarea şi pregătire profesională precum şi prin cele private.

Persoanele juridice vor plăti o cotizaţie anuală de membru de 2000 de lei.

Orice diriginte de şantier, dacă doreşte o corectă reprezentare, trebuie să se asocieze unei forme neguvernamentale de reprezentare. Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier este o asociaţie profesională reprezentativă ce se implică activ în pregătirea şi formarea diriginţilor de şantier.

Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier îşi propune:

  • a. creşterea gradului de pregătire al membrilor prin asigurarea de cursuri de instruire şi formare profesională;
  • reprezentarea intereselor diriginţilor de şantier;
  • b. asigurarea de suport în vedere îmbunătăţirii legislaţiei şi reglementărilor tehnice ce vizează sectorul construcţiilor
  • dezvoltarea de proceduri care să ducă la o abordarea unitară în domeniul calităţii în construcţii.
  • Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţii le existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor.
Inspectoratul de Stat în Construcţii -I.S.C. organizează:
a) autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări;
b) autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia şi a diriginţilor de şantier, precum şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.