Va fi modificată declarația privind impozitul pe veniturile din vânzarea proprietăților imobiliare.

Măsura vine în contextul în care Codul fiscal a fost modificat recent în ceea ce privește obligația declarării tranzacţiilor sub plafonul neimpozabil și modul de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Conform prevederilor în vigoare, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacţiei declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

Astfel, ANAF a propus modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” prin introducerea unei noi coloane pentru evidențierea valorii tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute.

De asemenea, va fi eliminată rubrica prin care notarul public notifica organului fiscal tranzacțiile pentru care valoarea declarată de părți era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, întrucât declarația se completează pentru toate tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal.

Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici pentru tranzacţiile
prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, din patrimoniul personal.

Aceasta se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal