Sămbătă 22 februarie 2020 a avut loc Adunarea Națională a diriginților de șantier organizați în Colegiul Tehnic al Diriginților de Șantier.

Zecii de diriginți de șantier prezenți la eveniment au discutat de principalele probleme ale breslei.

Printre acestea trei se dovedesc în continuare cele mai importante: lipsa forței de muncă, birocrația și lipsa informatizării instituțiilor statului și practica unor specialiști de a nu verifica lucrările dar de a și le însuși.

S-au stabili și câteva criterii de acțiune pe anul viitor. Se va continua procedura organizației de a deveni de utilitate publică. Se va încerca actualizarea legislației ce vizează diriginții pentru ca ea să fie mai clară. Se vor lua măsuri pentru realizarea unei platforme online de licitații în vederea achiziției de servicii de dirigenție de șantier.