Au intrat în vigoare cele mai recente modificări și completări ale reglementărilor ce privesc racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Verificarea tehnică și racordul

Verificarea tehnică a proiectelor aferente instalației de racordare la sistemul de distribuție va fi realizată de un verificator de proiecte atestat ANRE tip VGD ales de către solicitant.

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale va trebui să se asigure că aceste proiecte sunt verificate.

De asemenea, proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic/detaliile tehnice va conține informații cu privire la proiectarea racordului și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare.

Pentru racordarea la sistemul de distribuție a locului de consum va fi necesară efectuarea lucrărilor de extindere sau redimensionare a conductei de distribuție a gazelor naturale care constau în:

* proiectarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

* verificarea tehnică a proiectului aferent extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

* execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

* urmărirea execuției, recepția și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor natural necesar/necesare realizării racordării la SD.