După cum știm în procesul de producție al unei construcții sunt implicați mai mulți specialiști, sau așa ar trebuie să fie.

În faza de proiectare vorbim de proiectanți(ingineri și arhitecți), experți tehnici dacă este vorba despre construcții existente și verificatori de proiecte.

În etapa de execuție sunt implicați șeful de șantier, responsabilii tehnici cu execuție și diriginții de șantier.

Dintre aceștia persoane atestate sunt: verificatorii de proiecte, experții tehnici, responsabilii tehnici cu execuția și diriginții de șantier.

De foarte multe ori apare această întrebare: poate un diriginte de șantier să desfășoare la aceeași investiție și o altă activitate?

Răspunsul este dat de regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor și a execuției lucrărilor de construcții și care spune în clar, la articolul 16, că un specialist atestat nu mai poate îndeplini nici o altă funcție precum cea de verificator de proiecte, expert tehnic sau responsabil tehnic cu execuția.