PE 116/1994 Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice.