Descarcă PE 106/2003 Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune.