Pașii necesari a fi parcurși pentru a realiza procedura de recepție a lucrărilor de construcții sunt următorii, conform H.G. 343/2017: