Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier a participat, la invitaţia adresată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la consultările comisiei de modificare a HG28.

Ing. Lulea Marius Dorin, ca reprezentant al asociaţiei Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier, a susţinut că este necesară simplificarea procedurilor şi nu adăugarea de noi componente. Spre exemplu am solicitat să se elimine propunerea de obţinere a avizelor la faza de SF pentru proiectele cu valoare redusă, pentru că în caz contrar am asista la durate mari de realizare a SF-ului(care este o etapă de decizie şi nu una de implimentare, iar unele avize nu se pot lua fără a exista faza SF).

S-a solicitat a se face diferenţa prin simplificare între proiectele cu o valoare mare a investiţiei şi cele cu o valoare redusă. Scopul propunerilor noastre este acela de reducere a birocraţiei şi accelerare etapelor premergătoare investiţiilor, pentru a ajuta autorităţile cu putere redusă să implimenteze mai rapid proiectele prin accesarea fondurilor(cele europene deja întârziate datorită nepublicării ghidurilor).

Am afirmat că este de preferat să simplificăm procedura pentru ca 99% din proiecte să obţină mai rapid finanţare, chiar dacă există riscul ca 1% să nu se încadreze la faza de PT  şi avize în parametrii din SF(adică nu trebuie îngreunată situaţia majorităţii proiectelor pentru unele cazuri particulare ce au apărut de-alungul timpului).

Reprezentanţii MDRAP au considerat că observaţiile înaintate de către Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier sunt corecte şi că ele vor fi implimentate. S-a promis că ni se va pune la dispoziţie varianta modificată în urma discuţiilor purtate.