Deși avem încă din anul 2011 o lege care stipulează clar că trebuie desfiinţate construcţiile realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, finalizate sau în curs de execuţie, aceasta este inoperabilă.

Este vorba de construcțiile situate în zone cu potenţial turistic, staţiuni turistice, zone construite protejate, zone de protecţie a monumentelor istorice, rezervaţii naturale localităţi aflate pe litoralul Mării Negre.

În prezent, potrivit legii, în cazul în care proprietarul nu dă curs somaţiei, desfiinţarea se face în termen de 24 de ore, ”de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Direcţia generală lucrări publice”.

Această prevedere legislativă este inaplicabilă, pentru că niciun compartiment de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu are atribuţii în acest sens.

Mai mult, în perioada 2013 – 2022, în bugetul Ministerului Dezvoltării nu au fost alocate fonduri pentru demararea procedurilor de achiziţie publică pentru contractarea lucrărilor de demolare prevăzute de Legea nr. 3/2011.

Ca urmare, un nou proiect de act legislativ prevede degrevarea autorităţii publice centrale, care nu are structuri de specialitate în teritoriu, de sarcina de a acţiona la nivel local pentru punerea în aplicare a Legii nr. 3/2011.

Această sarcină ar urma să fie preluată de către autorităţile administraţiei publice locale competente.

Noul proiect normativ prevede că:

– se menţin procedura de excepţie de desfiinţare a construcţiilor execuate ilegal (fără autorizaţie de construire sau fără respectarea prevederilor acesteia) şi termenele instituite, însă atribuţia privind aplicarea procedurii revine autorităţilor administraţiei publice locale competente;

– se instituie posibilitatea înmânării somaţiei altei persoane decât proprietarul construcţiei, aflate la locul situării construcţiei şi care are legătură cu executarea lucrărilor de construcţii, care este obligată să o transmită de îndată proprietarului construcţiei;

– de detaliază procedura de înmânare a somaţiei (telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia), în acord cu procedura de înmânare a acelor procedurale instituită de dispoziţiile Codului de procedură civilă.