Ca urmare a modificării legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, prin aplicarea legii 177/2015, noul cuantum al taxei aferente ISC este de:

  • 0,5% din valoarea investiţiei, valoare considerată fără TVA;
  • taxa se va plăti astfel: 50% la declararea începerii execuţiei lucrărilor; la sfârşitul lucrărilor se va calcula valoarea aferentă de taxă raportată la valoarea actualizată(după finalizare pe baza declaraţiei proprii), se va scădea suma plătită iniţial şi apoi se va efectua restul de plată.

Plata se va face către contul de trezorerie aferent Inspectoratului de Stat în Construcţii la care este arondată terenul pe care se construieşte imobilul.

unde se plateste taxa catre inspectoratul de stat in constructii

Exemplu:

Valoarea iniţială declarată a investiţiei este de: 100 000 de lei, valoare fără TVA.

La declararea începerii lucrărilor se va prezenta dovada plăţii pentru: 50% din 0,5% x 100 000 lei = 250 de lei.

La sfârşitul lucrărilor valoarea actualizată este de: 150 000 de lei.

Calculul pentru plata la finalizarea lucrărilor se va face astfel: 0,5% x 150 000 – 250 = 750 – 250 lei = 500 de lei.

Total de plată: 750 de lei, reprezentând 0,5% din valoarea actualizată a lucrărilor.

Valoarea actualizată se face pe baza declaraţiei de impunere ce se face la primăriei odată cu declararea imobilului în vederea înregistrării contabile.