Noi tipuri de lucrări vor putea fi realizate mai ușor, cu mai puține documente necesare pentru obținerea autorizației de construire, conform celor mai recente modificări ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, intrate în vigoare de astăzi.

Astfel, vor fi emise autorizaţii de construire fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate pentru lucrări la capacități de producere a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile.

Această simplificare a legislației privind emiterea autorizațiilor de construire a fost realizată pentru facilitarea accesării fondurilor europene destinate investițiilor în producerea de energie verde, motivează guvernanții.

Totodată, pentru anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole nu va mai fi necesară emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei, decât în situaţiile speciale de derogare de la normele în vigoare prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii populaţiei.

Pentru aceleași tipuri de lucrări nu mai este necesară nici emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.