Vor fi revizuite reglementările tehnice privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Aceasta a fost necesară în primul rând pentru armonizarea cu prevederile reglementărilor tehnice din Uniunea Europeană, precum și pentru asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii construcţiilor, al activităţilor de amenajare a teritoriului, urbanism şi habitat.

Noua variantă a normativului, ce va înlocui documentul aprobat în 1999, se află la nivel de proiect.

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1-2022

Au fost armonizate prevederile reglementării inițiale atât cu standardele române armonizate cu cele europene, publicate de către organismul național de standardizare (ASRO), cât și cu prevederile reglementărilor tehnice:

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere, indicativ P 118/2-2013

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, indicativ P 118/3-2015.

Prevederile sunt obligatorii la proiectarea şi realizarea construcţiilor noi, precum şi la lucrările de intervenţie efectuate asupra construcţiilor existente, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare.

De revizuirea normativului s-a ocupat societatea Popaescu & Co SRL, care a câștigat contractul de prestări servicii în luna noiembrie 2020.

Contractul prevede analizarea, actualizarea, revizuirea şi extinderea datelor tehnice ale reglementării tehnice.