Măsura intens dezbătută de amânare a plății ratelor și dobânzilor a fost din nou propusă pentru împrumuturile accesate de persoanele fizice și juridice. Este de luat în calcul faptul că în contextul pandemiei în România, apelul la moratorii a reprezentat aproximativ 15% din creditele sectorului real.

De această dată, măsura vine ca urmare a majorărilor prelungite ale prețurilor și a cheltuielilor mai mari.

Noile prevederi au fost propuse într-un proiect de Ordonanță de Urgență.

Moratoriul se adresează atât persoanelor juridice, cât și celor fizice și prevede posibilitatea amânării plății ratelor scadente pe baza solicitării adresate de debitor către creditor pe o perioadă limitată de până la 9 luni.

Aceasta va fi valabilă pentru împrumuturile accesate până la data de 30 aprilie 2022.

Debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligațiilor de plată pentru fiecare împrumut. Sunt exceptate de la aplicarea acestei prevederi facilitățile revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, a overdraft-ului și a liniilor de credit acordate atât debitorilor persoane fizice, cât și debitorilor persoane juridice.

Facilitățile de amânare de plată vor fi valabile doar pentru creditele care nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor și comisioanelor, debitorii vor trimite creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin mijloace electronice de comunicare cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile prevederile noii ordonanțe de urgență.

Creditorul va analiza solicitarea și o va aproba în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.