În sprijinul cetățenilor străini angajați pe teritoriul României o nouă prevedere a fost votată de Camera Deputaților. Noutatea a fost introdusă în procesul de legiferare a OUG nr.143/2022,

Având în vedere procedura greoaie cu privire la schimbările survenite în raporturile de muncă, mulţi dintre cei în cauză sunt nevoiţi să revină în țările de origine, fapt care are un efect negativ asupra forței de muncă din anumite sectoare, și așa deficitare, explică deputații.

Astfel, străinii care au intrat legal pe teritoriul României şi cărora le-a expirat permisul unic vor putea solicita un nou permis unic, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi, dacă încetarea raportului de muncă al străinului a fost înregistrată cu cel mult 18 luni înaintea datei de intrare în vigoare.
Prevederile nu se aplică străinilor pentru care Inspectoratul General pentru Imigrări a emis decizia de returnare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Ordonanța a devenit lege cu 218 voturi pentru și 36 de abțineri. Următorul pas legislative este promulgarea de către președintele Klaus Iohannis.

Ce mai include Ordonanța

Străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare, cu excepţia celui pentru lucrători sezonieri, poate ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau la alt angajator, oricând pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE.

Străinul este încadrat în noul loc de muncă în baza unui nou aviz de angajare obţinut de angajator în condiţiile Ordonanței.

Cu condiţia să nu fi trecut mai mult de un an de la momentul înregistrării contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul anterior, ocuparea unui nou loc de muncă la un alt angajator se poate realiza doar în baza acordului scris al angajatorului anterior, document care este depus de noul angajator la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Prevederile nu se aplică în cazul în care încetarea contractului individual de muncă a intervenit din iniţiativa angajatorului anterior sau ca urmare a acordului părţilor ori prin demisia străinului dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.