Până la finalul anului vor intra în vigoare modalitățile de creștere a performanței energetice aplicabile atât clădirilor noi, cât și celor existente.

Acestea vor fi aplicabile în etapele de proiectare, execuție, recepție, exploatare și urmărire a comportării în timp pentru îndeplinerea cerințelor nZEB (clădiri cu consum de energie aproape zero).

Ghidurile aferente (atașate la finalul știrii) vor fi utile autorităților publice responsabile de îndeplinirea obligațiilor legislative privind clădirile nZEB,  precum și tuturor celor interesați de aceste investiții.

Prevederile vor intra în vigoare luna viitoare.

Ghid pentru clădiri existente

Ghidul prezintă etapele necesare de parcurs în implementarea cerințelor nZEB la clădirile existente.

Acest ghid promovează măsurile de creștere a performanței energetice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale pentru atingerea cerințelor nZEB, în etapele de proiectare a intervențiilor la clădirile existente, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a lucrărilor, precum şi în etapele de exploatare şi de postutilizare a acestora.

Ghid pentru clădiri noi

Acesta prezintă sistematizat etapele necesare de parcurs în procesul de implementare a cerințelor nZEB la clădirile noi.

Promovează măsurilor de creștere a performanței energetice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale pentru atingerea cerințelor nZEB, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a lucrărilor, precum şi în etapele de exploatare şi de postutilizare ale acestora.

Ghidurile se adresează tuturor factorilor implicați prevăzuți în Legea nr. 10/1995.