Proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale se va face după norme tehnice recent modificate și completate.

Acestea trebuie aplicate atât de beneficiarii finali, cât și de operatorii și de profesioniștii din domeniu: persoanele fizice autorizate de ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, verificatorii de proiecte și/sau experții tehnici, instalatorii autorizați de ANRE  pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Potrivit noilor norme, instalația de utilizare a gazelor naturale, necesară alimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, este aferentă construcțiilor.

Această instalație nu este un obiectiv al sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemului de distribuție închis.

Este interzisă amplasarea subterană sau supraterană a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora pe: domeniul public, pe drumuri/căi de acces private, pe alte proprietăți decât cele ale beneficiarului.

Proiectanții au obligația să respecte soluția tehnică de racordare stabilită prin ATR.

Verificarea documentației tehnice, aferente obiectivului din SD, de către un verificator de proiecte se realizează fără datele de identificare ale executantului lucrării, acesta fiind obligat să își însușească documentația înainte de solicitarea la OSD a începerii lucrărilor.

Schimbarea destinației unei instalații de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al gazelor naturale, și încadrarea acesteia ca și sistem de distribuție a gazelor naturale sau ca sistem de distribuție închis se realizează în baza unui raport de expertiză tehnică, cu acceptul prealabil al OSD și după consultarea și stabilirea de comun acord cu OSD a obiectivelor/aspectelor care urmează să fie analizate în cadrul expertizei.

Zona de siguranță a unei conducte de distribuție a gazelor naturale, a unei magistrale directe, a unui racord sau a unei instalații de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, PI > 6 105 Pa (6 bar), se instituie cu respectarea prevederilor art. 32 și 33 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2013