Noi modificări și completări vor fi aduse reglementărilor ce privesc racordarea la sistemul de distrubuție a gazelor naturale.

Astfel, potrivit unui proiect de act normativ, client final casnic vor fi considerate și persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică.

Verificarea tehnică a proiectelor aferente instalației de racordare, a extinderii, redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la sistemul de distribuție va fi realizată de un verificator de proiecte atestat ANRE tip VGD ales de către solicitant.

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale va trebui să se asigure că aceste proiecte sunt verificate.

De asemenea, proiectul pentru autorizarea executării, proiectul tehnic, detaliile tehnice aferente instalației de racordare vor conține informații cu privire la proiectarea racordului, stația de reglare-măsurare, stația de reglare, stația de măsurare, postul de reglare-măsurare, postul de reglare,postul de măsurare.

Pentru realizarea racordării la sistemul de distribuție a locului de consum va fi necesară efectuarea lucrărilor de extindere, redimensionare a conductei de distribuție a gazelor naturale.

Acestea constau în proiectare, verificarea tehnică a proiectului și execuție.