Vor fi modificate normele tehnice legate de proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Procesul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale va fi eficientizat prin actualizarea legislației secundare, în concordanță cu prevederile legislației primare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a calității în construcții.

Ce schimbări au fost propuse

Proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a sistemului de distribuție a gazelor naturale se va face în baza unei teme de proiectare/prefezabilitate emise de operatorul de distribuție a gazelor naturale.

Aceasta ținând cont de faptul că până în prezent acest lucru se realiza astfel, dar nu era specificată prevederea în niciun act normativ din sectorul gazelor naturale.

Proiectanții vor fi obligați să respecte soluția din avizul tehnic de racordare (ATR), precizarea fiind introdusă pentru a nu exista interpretări diferite în rândul proiectanților.

Totodată, proiectantul va putea stabili de comun acord cu beneficiarul poziționarea

stației de reglare măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare

măsurare/postului de reglare/postului de măsurare a gazelor naturale.

De asemenea, au fost precizate persoanele juridice, respectiv persoanele fizice cărora li se aplică prezentele norme tehnice, precum și cele cărora nu se aplică, pentru a nu exista interpretări diferite pe marginea acestui subiect.

În același timp, au fost detaliate tipurile de lucrări, în funcție de regimul de presiune, pe care pot să le efectueze operatorii economici autorizați ANRE, iar verificatorii de proiecte pot să le verifice.

Prin proiect mai sunt stabilite condițiile privind schimbarea destinației unei instalații de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune, și încadrarea acesteia ca și sistem de distribuție a gazelor naturale sau în sistem de distribuție închis, în baza unui raport de expertiză tehnică, cu acceptul prealabil ala OSD.

În prezent, există cartiere rezidențiale de locuințe care sunt alimentate cu gaze naturale prin intermediul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, respectiv la limita de proprietate a cartierului există un post de reglare din care pleacă instalații de utilizare amplasate pe drumuri/căi de acces sau alei de servitute private care nu sunt exploatate și întreținute corespunzător de administratorii cartierelor.