Vor fi aduse modificări și completări actului normativ ce stabilește condițiile în care un lucrător străin poate ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau la alt angajator, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE. Aceasta conform unui proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea OUG nr. 25/2014.

Astfel, în cazul în care lucrătorul străin va schimba locul de muncă, dar la același angajator, care a depus diligențele necesare pentru obținerea avizului de muncă inițial, noul aviz de angajare va fi eliberat aceluiaşi angajator fără să mai fie nevoie ca:

* angajatorul să achite obligațiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii

* contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă stabilit să nu fie epuizat;

* angajatorul să fi depus diligențe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetățean român, de către un cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, de către un cetățean al Confederației Elvețiene sau de către un străin titular al dreptului de ședere pe termen lung pe teritoriul României;

* angajatorul să fi depus diligențe pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului a unui cetățean român, a unui cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, a unui cetățean al Confederației Elvețiene sau a unui străin titular al dreptului de ședere pe termen lung pe teritoriul României.

O nouă prevedere a legii va stabili ca, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE, să fie eliberat un nou aviz de angajare unui alt angajator cu îndeplinirea condiţiilor pentru eliberarea avizului de angajare.

De asemenea, va fi reglementată condiția ca ocuparea unui nou loc de muncă la un alt angajator să poată fi realizată doar în baza acordului exprimat în scris de angajatorul anterior, în condițiile în care nu a trecut mai mult de un an de la momentul înregistrării contractului individual de muncă.

Această prevedere nu se aplică în cazul în care încetarea contractului individual de muncă a intervenit din iniţiativa angajatorului anterior sau ca urmare a acordului părţilor, ori prin demisia străinului dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.

Totodată, vor fi precizate condițiile în care lucrătorul străin care, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE, schimbă angajatorul anterior, nu mai are nevoie de acordul exprimat de angajatorul anterior.