Mai multe modificări legislative privind domeniul achizițiilor publice au fost votate de prima cameră a Parlamentului.

Proiectul de lege, inițiat de deputați PSD, PNL și UDMR, a primit 58 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 20 de abțineri.

Aceste modificări vizează, printre altele, schimbări în achizițiile directe și restituirea garanției de bună execuție.

Achiziții directe

Entităţile contractante vor avea dreptul să achiziţioneze direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.

În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă:

* are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 560.000 lei pentru lucrări

* are obligaţia de a consulta minimum trei operatori economici pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 140.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei pentru lucrări

* are dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică sau egală cu 140.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei pentru lucrări

* are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 lei.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie în cuantum de maximum 10% din preţul contractului, fără TVA.

Cu unele excepții, autoritatea contractantă va avea dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.

Restituirea garanției de bună execuție

În cazul contractelor aferente serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenţie de şantier, autoritatea contractantă va avea obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
* 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
* restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză.

În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
* 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
* restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

Ajustarea prețurilor

Pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru/contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul acordului-cadru/contractului.

Autoritatea contractantă va avea obligaţia de a ajusta preţul contractului în anumite situaţii.