Documentația de atribuire aferentă proiectării și execuției lucrărilor de modernizare a stației CF Gara de Nord București – Faza I a fost trimisă de SR CF București către SEAP în vederea verificării și validării.

Valoarea estimată a acestui contract este de 471,15 milioane de lei fără TVA.

Faza 1, scoasă acum la licitație, prevede lucrări de consolidare, fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice in trei zone: A (clădiri b-dul Dinicu Golescu), B (central, coloane, casele de bilete clasa întâi) și (casele de bilete clasa a 2-a, Calea Griviței).

Proiectul mai prevede și crearea unor spații verzi centrale, o zonă agreabilă de așteptare sau petrecere plăcută a timpului pentru publicul aflat în tranzit.

De asemenea, sunt prevăzute și:

* asigurarea cu sisteme noi de ventilație/încălzire;

* înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare, termice etc;

* refacerea sistemului de drenaj;

* modernizarea sistemului de iluminat;

* modernizarea echipamentului de telecomunicații inclusiv a celui de informare a publicului călător;

* asigurarea elementelor de siguranță și confort pentru călători – balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilități, lifturi, sisteme de control acces.

Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile prin POT 2021-2027, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” – SA, precum și din alte surse legal constituite.