Intimitatea este unul dintre cele mai dorite criterii atunci când ne alegem casa, mai ales atunci când materialele de construcţii din care sunt făcute blocurile nu sunt cele mai trainice. Aşa că, pe lângă izolarea termică, şi cea fonică este un aspect de luat în considerare. Ce presupune?

„Unii doresc linişte, alţii vor să dea sunetul la maxim, de aici şi nevoia de izolare acustică. Consta­tăm două segmente cu cerinţe destul de diferite. Seg­mentul de renovare, pe de o parte, şi cel al clădirilor noi, pe de altă parte, unde, pe lângă cerinţele acustice specifice compartimen­tă­rilor în interiorul apartamentelor, există şi cerinţe de rezistenţă la efracţie pentru pereţii dintre aparta­mente“, spune Andrei Popa, country manager pentru România şi SEE în cadrul Etex Building Perfor­mance, producător de siste­me de gips-carton, tencuieli şi gleturi.

De-a lungul anilor, au fost făcute modificări în codurile de proiectare care au condus in­direct la îmbunătăţirea izolării fonice a apartamentelor, cu grosimi mai mari ale planşeelor din beton ar­mat. Astfel, izolarea între aparta­mente pe verticală a crescut, însă nu suficient, spune Ioana Moangă, arhitect şi senior partner în cadrul biroului Cumulus.

„O altă soluţie eficientă pentru îmbunătăţirea confortului acustic este crearea peste plan­şeele din beton armat a sistemului de «dală flotantă».“

„Acesta presupune izolarea pardoselii, atât faţă de planşeul din beton, cât şi faţă de pereţi sau elementele verticale de structură, cu elemente elastice. Cu puţină atenţie la execuţia detaliilor de îmbinare cu pereţii, sistemul de încălzire în pardoseală poate să devină foarte uşor o «dală flotantă». Soluţia de încălzire cu agent termic distribuit în pardoseală este propusă de majoritatea dezvoltatorilor astăzi, iar cumpărătorii sunt din ce în ce mai bine informaţi şi interesaţi de noile tehnologii“, spune Ioana Moangă.

De altfel, materialele de construcţii şi modul acestora de punere în operă continuă să se dezvolte, pe măsură ce cresc şi pretenţiile clienţilor.

„Constatăm o creştere a nivelului cerinţelor pe segmentul mediu şi migrarea de la soluţiile tradiţionale de zidărie către soluţii moderne, mai performante, mai eficiente de gips-carton, care răspund cerinţelor de izolare acustică superioară şi oferă în plus o viteză de execuţie mărită“, explică Andrei Popa de la Etex.

Furnizorii de materiale investesc în cercetare şi propun sisteme pentru care gradul de izolare fonică este testat.

„O bună punere în operă a acestor sisteme conduce către un confort acustic ridicat în interiorul apartamentelor. Amintesc aici pereţii interiori de compartimentare din gips-carton, tâmplăriile interioare, sistemele de închidere exterioară, tâmplăriile exterioare şi altele.“