Reunit în data de 22.04.2016 Consiliul Director al Colegiului Tehnic al Diriginţilor de Şantier a aprobat următoarele decizii:

1. membrii asociaţiei înregistraţi ca şi persoane fizice nu vor fi obligaţi să plătească cotizaţia de membru, până la data la care o altă decizie va fi luată în acest sens de către Adunarea Generală care reuneşte opţiunile tuturor membrilor;

2. membrii asociaţiei înregistraţi ca şi persoane juridice vor plăti o cotizaţie de membru egală cu 2000 de lei  / anual; plata se va face cu ocazia înscrierii şi apoi până la jumătatea anului pentru anul în curs;

3. cererile de adeziune completate online se vor considera ca fiind valide; secretariatul va verifica corectitudinea datelor introduse şi va înştiinţa prin email solicitantul cu privire la decizia luată; mijloacele electronice de comunicare sunt recunoscute ca şi oficiale la nivel internaţional şi prin acest mod se evită birocaţia excesivă;

4. fiecare membru ce se doreşte a fi activ poate deveni membru al Consiliului Director, în cazul în care îşi asumă implicarea şi reprezentarea asociaţiei la nivel naţional şi local; acest lucru este valabil până la: situaţia în care fiecare judeţ are câte un reprezentant în Consiliul Director; Consiliul Director se va limita la 100 de persoane; consiliul director nu poate fi format decât din membrii asociaţiei, diriginţi de şantier;

5. pierderea sau suspendare calităţi de diriginte de şantier va duce automat la suspendarea calităţii de membru al asociaţiei timp de 12 luni, perioadă în care membrul poate redobândi calitatea de diriginte de şantier; suspendarea se aplică până când se reia calitatea de diriginte de şantier;

6. Consiliul Director, ca şi organ executiv, va fi reprezentat de către: preşedintele Consiliului Director ajutat de 3 vicepreşedinţi ai Consiliului Director;

7. Se propune şi adoptă: preşedinte Consiliu Director ing. Lulea Marius, vicepreşedinte Consiliu Director arh. Emil Roşca, vicepreşedinte Consiliu Director ing. Axinia Daniela, vicepreşedinte Consiliu Director ing. Olaru Cristian; reprezentarea este valabilă până la data de 1 ianuarie 2018, fiind una interimară.

8. reprezentanţii Consiliului Director şi al asociaţiei profesionale nu vor fi remunaraţi;

9. comunicarea prin intermediul emailului de pe sau către oricare dintre adresele de email ale asociaţiei se consideră comunicare oficială chiar dacă nu este protocolară şi atâta timp cât se face către adresele de email de înregistrare ale membrilor;

10. deciziile membrilor Consiliului Director se iau cu majoritate simplă de voturi; deciziile se pot lua şi prin informarea şi acceptul dat prin email;

11. se stabilesc următoarele obiective pe termen scurt:
a. realizarea unei campanii de informare în vederea asigurării adeziunii potenţialilor membri; perioada limită 29 iunie 2016;
b. contactarea oficială a celorlalte asociaţii profesionale în vederea stabilirii unor parteneriate de colaborare; perioada limită 29 iunie 2016;
c. contactarea oficială a Inspectoratului de Stat în Construcţii şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru stabilirea unor parteneriate de colaborare; perioada limită 29 iunie 2016.