HG 237/1994- privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.