Încă un proiect nou de ordonanță aduce modificări privind facilitățile fiscale din sectorul constructiilor. Acest proiect de Ordonanță de Guvern va completa Codul fiscal.

Reamintim că pe 1 iulie a intrat în vigoare ”Procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor”, elaborată de Ministerul Finanțelor.

Noul proiect propune revizuirea reglementării privind acordarea facilităților fiscale în sectorul construcții, în sensul în care vor beneficia de facilitățile fiscale, numai persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 și pct. 7 din Codul fiscal.

Prevederea intră în vigoare la data 1 ianuarie 2023 și se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

De asemenea, va fi modificată condiția referitoare la calculul cifrei de afaceri.

Se propune revizuirea reglementării în ceea ce privește condiția referitoare la calculul cifrei de afaceri, în sensul în care raportarea are în vedere doar informații/date din anul curent.

Astfel, se are în vedere principiul conform căruia facilitățile fiscale se acordă în perioada în care se realizează efectiv activitățile menționate la codurile CAEN precizate în actul normativ. Se urmărește ca salariații care contribuie în perioada de raportare într-un procent semnificativ la realizarea a minim 80% din cifra de afaceri totală reprezentând activități de construcții să beneficieze de scutiri, respectiv calculul să fie realizat în timp real și nu având la bază date istorice.

Totodată, va fi redus plafonul până la care se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale.