Guvernul a aprobat în procedură de urgență mai multe măsuri fiscale pentru anul 2023.
Astfel, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim în sectorul construcții se majorează la 4.000 de lei de la 3.000 de lei.

Nu se impozitează și nu va fi inclusă în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, încadrați cu normă întreagă.

Măsura se aplică veniturilor aferente lunilor ianuarie – decembrie 2023, inclusiv.

Pentru a beneficia de măsură, salariul de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată și nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv.

Totodată, se majorează cu 10% salariile de bază pentru personalul plătit din fonduri publice. Majorarea nu va depăși valoarea nominală pentru anul 2022

Sporurile din sistemul bugetar rămân în cuantumul acordat pentru luna decembrie 2022, iar orele suplimentare vor fi compensate cu zile libere

Indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică şi funcțiile asimilate acestora rămân la nivelul aferent lunii decembrie 2022.

Se menține cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022.

Valoarea punctului de pensie se majorează la 1.785 lei, adică cu 12,5%

Se va acorda un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.

Măsuri fiscale

De asemenea, se extinde aplicarea taxării inverse pentru livrările de energie efectuate către comerciantul persoană impozabilă ce are calitatea de achizitor unic în cadrul mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică.

Măsura are ca scop să elimine dezechilibrele financiare ce ar apărea între drepturile de încasare ale producătorilor pentru cantitățile de energie electrică vândute și obligațiile de plată ale operatorilor economici care cumpără energie.

A fost prelungită perioada de suspendare a reglementărilor privind acordarea facilității fiscale pentru cheltuielile cu educația timpurie, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, inclusiv.