Începând din 6 iunie, constructorii, dezvoltatorii, arhitecții și inginerii pot solicita finanțare în cadrul programului Garant Construct. Aceasta după ce la finalul săptămânii trecute Comisia Europeană a aprobat programul de finanțare.

Garant Construct are un buget în valoare de 495.572.822 lei, aproximativ 99,11 milioane euro, cu un plafon total al garanţiilor pentru 2022 de 2,5 miliarde lei.

Prin acordarea de garanții guvernamentale de maximum 90% din valoarea finanțărilor, programul susține proiecte privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi alinierea la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile din domeniul construcţiilor şi de unităţile administrativ-teritoriale,

Programul are două componente:
* Susţinerea proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul construcţiilor

Beneficiari: IMM-uri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, forme de organizare a profesiilor liberale, precum arhitecții și birourile individuale de arhitectură
* Susţinerea proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor.

Finanțarea se acordă pentru anumite activități din sectorul construcțiilor și a proiectelor de mică dimensiune.

Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile în cadrul programului următoarele categorii de cheltuieli:
* achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții necesare proiectelor de constructii

* construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții

* achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții;

* achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare

* finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;
* plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.