Prin apelul de proiecte pentru eficientizarea consumului de energie pot fi accesate ajutoare de stat de maxim de până la 1,2 milioane euro per firmă.

Solicitanții eligibili sunt operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică înregistrate în România).

Finanțarea este eligibilă pentru un singur proiect la nivelul unei întreprinderi, indiferent de numărul de sucursale/puncte de lucru/filiale.

Intensitatea ajutorului este de 30% din costurile eligibile.

Apelul lansat urmăreşte finalizarea a cel puțin 50 de proiecte de eficiență energetică în industrie, prin care să se obțină o reducere cu cel puțin 30% a emisiilor indirecte și directe de GES.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 62 milioane euro, fonduri europene nerambursabile asigurate prin PNRR.

Fiecare cerere de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin una din următoarele acțiuni:

  • înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici, retehnologizarea și modernizarea sistemelor de producție
  • implementarea unor măsuri de recuperare a pierderilor de energie termică din procesele tehnologice
  • sisteme de telegestiune
  • sisteme privind identificarea vârfurilor de consum și eliberarea graduală de energie și planificare a acesteia
  • achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum/reducerea consumului/monitorizarea indicatorilor pe întreg ansamblul activității, la nivelul operatorilor, digitalizare și transfer date la distanță, diferite de EMS
  • alte pachete de măsuri de îmbunatățire a eficientei energetice la nivelul operatorului economic cu impact major în reducerea consumului de energie, a emisiilor GES și a intensității energetice, excluzând activitățile legate de combustibili fosili.