Descărcați de mai jos Fișa de Date Sintetice, conform H.G. 343/2017:

FISA DE DATE SINTETICE