Consiliul Director al Colegiului Tehnic al Diriginților de Șantier,reunit astazi 25.02.2021, stabilește următoarele:

  1. Membrii susținători ai asociației pot fi:
    1.  Membri susținători cu drept de vot si de a candida la funcții de conducere in interiorul asociației, sau de a ocupa funcții publice prin numire de către asociație. Această categorie de membri au obligația plății cotizației  anuale de la momentul prezentei decizii sau adeziuni până la momentul la care votează, candidează sau este numit.
    1. Membri susținători fără drept de vot sau de a ocupa funcții. Această categorie de membri nu sunt obligați la plata cotizației anuale.
  2. Se stabilește valoarea cotizației anuale a membrilor ca fiind de 500 lei. Cotizația se va plăti in primele 4 luni ale anului curent sau la momentul aprobării adeziunii.
  3. Asociații cu drept de vot, de a candida sau de a fi numiți, nu pot avea întârzieri la plata cotizației pentru anul in curs si pentru anul precedent, astfel își pierd drepturile pentru perioada menționată.

Plata cotizației se va face în contul deschis de asociație:

Cont IBAN RO18 RZBR 0000 0600 1866 5779- Raiffeisen Bank sucursala Otopeni

Se va menționa la observații numele persoane, codul numeric personal și anul pentru care se face plata.

Până la acest moment s-a putut asigura finanțarea asociației din cursuri de pregătire profesională, însă anul 2020 a fost unul mai special datorită crizei sanitare, fapt ce impune necesitatea unor surse de finanțare permanente sub forma cotizațiilor anuale prevăzute în statut.