Curs de legislație în domeniul asigurării calității lucrărilor de construcții. Calitatea lucrărilor de infrastructură rutieră.

Începând cu 1 ianuarie 2018 Legea 10/1995 prevede obligativitatea pregătirii continui a specialiștilor autorizați sau certificați.

Cui se adresează:  specialiștilor în construcții responsabili cu asigurarea calității: diriginți de șantier, responsabili tehnici cu execuția, șefi de șantier, verificatori de proiecte, experți tehnici;

Locul de desfășurare: informația va fi pusă ulterior la dispoziție, locația urmând a fi aleasă în funcție de numărul de participanți;

Dată desfășurare cursuri: București 27 iulie 2018; se pot organiza cursuri și la cerere, numărul minim de persoane fiind de 15;

Durata cursului: 09.00 – 15.00;

Numărul maxim de persoane: 25;

Prețul cursului: 400 lei;

Material furnizat: legislația în domeniul instalațiilor și rețelelor pentru construcții; colecție normative lucrări de infrastructură rutieră;

Programul cursului:

08.30- 09.00 Primirea participanților;
09.00- 09.45 Legislația ce guvernează proiectarea și executația lucrărilor de construcții. Noutăți legislative;
09.45- 10.00 Pauză de cafea și discuții libere;
10.00- 10.45 Recepția lucrărilor de Construcții;
10.45- 11.00 Pauză de cafea și discuții libere;
11.00- 11.45 Autorizarea lucrărilor de construcții și instalații;
11.45- 12.00 Pauză de cafea și discuții libere;
12.00- 12.45 Controlul calității lucrărilor de infrastructură rutieră;
12.45- 13.00 Pauză de cafea și discuții libere;
13.00- 13.45 Controlul calității lucrărilor de infrastructură specială(aeroporturi, poduri, etc…) ;
13.45- 14.00 Pauză de cafea și discuții libere;
14.00- 14.45 Controlul calității lucrărilor din beton armat.

Cod de securitate:
security code
Va rugam sa introduceti codul de securitate:

Trimite