La acest moment recepția lucrărilor de construcții nu se mai poate face fără diriginte de șantier. Acesta este cel care va înainta un Referat cu punctul de vedere privind calitatea lucrărilor executate.

Dar ce se întâmplă cu acele lucrări ce nu au avut asigurată urmărirea de calitate și acestea sunt multe. Ce măsuri se vor lua? Nu se mai pot recepționa acele construcții?

Legea oferă soluții și la această situație.

În cazul în care nu s-a asigurat verificarea de calitate a lucrărilor de construcții Dirigintele de Șantier ce va organiza recepția lucrărilor de construcții, înainte de a întocmi un referat, este obligat să solicite Expertiză Tehnică. Concluziile expertizei tehnice trebuie să fie clare: lucrările executate sunt corect executate și se poate realiza recepția lucrărilor. În cazul în care expertul va recomanda măsuri atunci dirigintele de șantier nu va realiza Referatul decât la momentul la care toate solicitările venite de la expertul tehnic vor fi puse în aplicare.

Practic expertiza tehnică este și cea care acoperă perioada de execuție a lucrărilor. Pe baza expertizei tehnice și dirigintele de șantier poate să concluzioneze dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice de calitate privind recepția lucrărilor de construcții.

În această situație dirigintele de șantier va face trimitere în Referat la concluziile expertizei tehnice și le va prelua ca atare sau cu observații, dacă consideră că este cazul.

ing. CEZAR PETRE