CNAIR face pregătirile pentru suplimentarea numărului de posturi. Pentru solicitările ce vizează suplimentările de posturi, structurile (regionale sau centrale) vor trebui să prezinte Consiliului de Administrație numărul existent de angajați la data solicitării majorării, numărul de kilometri aflați în gestionare, precum și obiectivele de investiții derulate.

Întrucât nu a fost finalizată procedura de selecție a administratorilor CNAIR SA, va fi prelungit cu două luni mandatul acordat directorului general Cristian Pistol, respectiv până la data de 30 martie a.c.

Totodată, a fost desemnat în funcția de director economic pentru o perioadă de 4 luni, până pe 20 mai a.c., cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, Mașala Ionuț Laurențiu. Acesta va asigura conducerea direcției economice și financiare, până la finalizarea procedurilor de selecție.

Numirea de directori executivi în CNAIR

Au fost aprobate mai multe numiri de directori executivi; numirile sunt pe o perioadă determinată de 6 luni.

C.N.A.I.R. – Central

Director – Direcția Achiziții Publice: Nicolae Mihai Horia, începând cu 24 ianuarie a.c,

Director Adjunct – Direcția Venituri și Încasări Comerciale: Boitan Geanina, începând cu 6 februarie a.c.

Director Adjunct (DN-uri) – Direcția Implementare Proiecte: Surdu Ionuț Cosmin, începând cu 20 ianuarie, pe o durată determinată de 6 luni, sau pe perioada în care doamna Nunca Otilia Florentina ocupă funcția de Director Adjunct (Autostrăzi) – Direcția Implementare Proiecte.

D.R.D.P. București

Director al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi: Popescu Dumitru Dan, începând cu 3 februarie

D.R.D.P. Craiova

Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi: Brasfaleanu Adrian Valentin, începând cu 19 ianuarie

Director Economic: Pădeanu Corina Mariana, începând cu 6 februarie

D.R.D.P. Timișoara

Director Implementare Proiecte: Ghilezan Olimpiu, începând cu 31 ianuarie;

Director Adjunct Venituri: Lungu Adrian-Doru, începând cu cu 31 ianuarie;

D.R.D.P. Cluj

Director Economic: Apostol Mihaela Maria, începând cu 27 ianuarie;

Director întreținere D.N. și Autostrăzi: Iuga Mihai Dorin, începând cu 27 ianuarie;

Director Implementare Proiecte: Pușcă Marius Andrei, începând cu 27 ianuarie.