Cerințele de calitate și de proiectare a parcajelor urmează să fie modificate. Revizuirea are, în principal, scopul de a armoniza reglementările tehnice și standardele române cu cele europene.

Un nou normativ va înlocui reglementarea tehnică „Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme, Indicativ NP 24-1997”, precum și reglementarea tehnică „Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane, Indicativ P 132-93”.

Astfel, vor fi eliminate suprapunerile de reglementare dintre NP 24 și alte reglementări naționale, această abordare având ca scop eliminarea confuziilor și a practicii neunitare în aplicarea reglementării tehnice.

Un aspect important al procesului de revizuire a constat în definirea cerințelor specifice pentru asigurarea cerințelor fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, siguranță în exploatare și igienă, sănătate și mediu înconjurător.

Revizuirea normativului a avut la bază și experiența acumulată în industria construcțiilor din România în ultimii ani în ceea ce privește proiectarea și execuția clădirilor pentru parcări.

Față de ediția precedentă, reglementarea tehnică revizuită include prevederi privind realizarea parcărilor la sol, în acord cu cerințele fundamentale privind calitatea în construcții cuprinse în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.