Minim 25 de spitale sau unități spitalicești noi construite și dotate prin finanțarea din PNRR acordată în apelul de proiecte „Infrastructură spitalicească publică nouă”.

Pentru acest apel a fost lansat ghidul de finanțare pentru beneficiarii preselectați.

Apelul are un buget total de peste 8,53 miliarde lei fără TVA, echivalent a peste 1,72 miliarde euro, împărțiț astfel:

* Infrastructură spitalicească publică nouă: peste1,08 miliarde euro

Echipamente și aparatură medicală: 635 milioane  euro.

Pentru selectarea proiectelor este obligatorie încadrarea propunerii de investiții în bugetul maxim de 199,99 milioane euro fără TVA.

Valoarea totală a obiectivului de investiții care se va lua în considerare este cea din documentația tehnică (Studiului de Fezabilitate-SF / Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție-DALI) recepționată/aprobată și aceasta trebuie să fie exprimată în lei fără TVA (în conformitate cu legislația specifică aplicabilă).

Proiectele finanțate în cadrul Investiției „Infrastructură spitalicească publică nouă” vor fi finanțate parțial din alocarea aferentă PNRR împreună cu o cotă de finanțare de la bugetul beneficiarului, astfel:

– 95% din alocare din PNRR și 5% de la bugetul beneficiarului pentru obiective de investiții cu o valoare până la  150 milioane euro fără TVA;

– 80% din alocare din PNRR și 20% de la bugetul beneficiarului pentru obiective de investiții cu o valoare cuprinsă între 150 și 200 miioane euro fără TVA;

– 70% din alocare din PNRR și 30% de la bugetul beneficiarului pentru obiective de investiții cu o valoare cuprinsă între 200 și 300 milioane euro fără TVA;

– 60% din alocare din PNRR și 40% de la bugetul beneficiarului pentru obiective de investiții cu o valoare mai mare de 300 milioane euro fără TVA.

Dosarele de finanțare se vor încărca pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro.

Platforma se va deschide pe data de 23 noiembrie 2022 și se va închide pe 9 decembrie 2022.

Semnarea contractelor este programată pentru 30 martie 2023.

Data limită de implementare a proiectelor este 30 iunie 2026.