a. planşeele / structurile cu pereţi structurali din beton armat nu vor depăşi de preferat 50m; distanţa poate fi mai mare dacă se iau măsuri privind limitarea fisurilor;

b. grosimea pereţilor structurali din beton armat nu va fi mai mică de 15cm sau Hetaj /20 ;

c. procentul minim de armare pentru zone seismice este de 0,25% pentru barele orizontale şi 0,30% pentru cele verticale; dimensiunile minime de armătură vor de 10mm pentru cele verticale şi 8mm pentru orizontale; distanţa maximă dintre două armături orizontale nu va depăşi 350mm iar între cele verticale 250mm; în procentul de armare se ia în considerare armătura de pe ambele feţe ale peretului;

d. pentru fixarea plaselor se vor folosi minim 4 agrafe 6mm / mp în cazul barelor cu diametrul mai mic sau egal cu 10mm şi cel puţin 4 agrafe 8mm/mp în cazul barelor cu diametrul mai mare de 10mm;