Activitățile în anumite clădiri vor fi interzise ca urmare a unor noi măsuri legislative votate de Senat. Acestea privesc  intervențiile necesare clădirilor cu risc seismic, precum și modificarea programului național de finanțare pentru consolidarea acestora.

Senatorii au aprobat actul normativ cu 99 voturi pentru și o abținere. Noul proiect de lege va interzice desfășurarea oricăror tipuri de activități (economice, culturale, sportive etc.) care implică aglomerări de persoane în clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI.

De asemenea, va fi interzisă închirierea sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația de locuință din clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI. Acestea până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenție.

Proiectul de lege prevede și introducerea evaluării vizuale rapidă ca etapă premergătoare realizării expertizei tehnice. Scopul este obținerea unei imagini de ansamblu cu privire la vulnerabilitatea seismică a fondului construit, pentru a caracteriza tipurile reprezentative de clădiri și a facilita prioritizarea intervențiilor în cadrul diferitelor programe.

Evaluările vizuale rapide efectuate la nivel regional, local și zonal vor fi utilizate de către autoritățile locale, pentru a prioritiza și a selecta intervențiile. Evaluarea se va realiza prin inspecția vizuală din exteriorul clădirii, acolo unde nu au fost efectuate lucrări de reabilitare termică, de către personal calificat, care nu necesită atestare profesională suplimentară.

Totodată, Programul Național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat va fi transformat dintr-un program cu caracter anual într-un program cu caracter multianual. Obiectivul său general este proiectarea și execuția lucrărilor de intervenţii la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurarea funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și creșterii eficienței energetice a acestora.

Programul cuprinde două subprograme:

* Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinația principală de locuință, dedicat clădirilor care:

-prezintă un regim de înălțime de minimum Parter + 3 etaje și minimum 10 apartamente;

– valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g. * Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenţii pentru clădirilor de interes și utilitate publică aflate în proprietatea sau administrarea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale, pentru clădirile care:

– clasa de importanță a clădirii, fiind incluse doar clădirile încadrate în clasa I și II de importanță; – valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g.