Deblocarea valorificării energiei produsă din surse regenerabile de către prosumatori va fi realizată prin aplicarea noilor prevederi privind racordarea viitorilor utilizatori ai rețelelor electrice.

Ghidului prosumatorului cu capacitate de cel mult 400 kW pe loc de consum a fost actualizat cu toate aceste prevederi (fisier atasat la finalul stirii).

Astfel, sunt exceptate de la obligaţia de achiziție de certificate verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi utilizată la locul de producere pentru consumul final propriu, prosumatorii persoane fizice, juridice şi autorităţile locale care deţin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile de energie cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum.

Totodată, au fost actualizate etapele şi regulile procedurii de schimbare a furnizorului, precum şi responsabilităţile clientului final şi operatorilor economici implicaţi în schimbarea furnizorului.

Au fost clarificate regulile mecanismului de compensare cantitativă şi cel de regularizare financiară, precum şi modul de facturare a energiei electrice produsă şi livrată în reţea /consumată din reţea de către prosumatori ţinând cont de perioada de aplicabilitate a prevederilor OUG nr. 27/2022.

S-a stabilit posibilitatea ca, în cazul locului de consum/consum și de producere existent la care se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cererea de racordare să fie transmisă de către prosumator înainte de realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice.

În cazul utilizatorilor existenţi, operatorul de distribuţie poate să înlocuiască contorul existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, inclusiv a sistemului de comunicaţie. Sau, după caz, să asigure programarea contorului existent în punctul de delimitare pentru măsurarea energiei electrice în ambele sensuri. Costurile cu achiziţia şi montarea sunt suportate de operatorul de distribuţie.

Lipsa grupurilor de măsurare a energiei electrice necesare în instalațiile prosumatorilor nu va condiționa punerea sub tensiune a instalației de utilizare. Aceste grupuri vor fi montate în limita stocurilor deținute de operatorii de distribuție.