Modificări importante privind obținerea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu au intrat în vigoare săptămâna aceasta.

Astfel, prin ordin al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor a fost modificată procedura de aplicare a vizei anuale.

Până acum verificarea amplasamentului era obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale. În cazul autorizaţiilor integrate de mediu, verificarea amplasamentului se efectua la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale. În cazul autorizaţiilor de mediu, verificarea amplasamentului se făcea cel puţin o dată la 2 ani.

Porivit noilor modificări, de acum înainte pentru a stabili necesitatea verificării amplasamentului, autoritatea publică pentru protecția mediului va lua în considerare următoarele aspecte:

* au existat poluări accidentale pe amplasamentul autorizat;

* au fost formulate reclamații/ sesizări referitoare la activitatea autorizată;

* există antecedente în ultimii 3 ani de nerespectare a măsurilor de monitorizare pentru activitatea autorizată;

* există antecedente în ultimii 3 ani de neîndeplinire a obligațiilor de raportare pentru activitatea autorizată;

* activitatea autorizată prezintă risc crescut de poluare a mediului și altele asemenea.

În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise și după caz, în urma vizitei de amplasament, se constată că activitatea se desfășoară cu respectarea condițiilor impuse prin autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond în activitatea desfășurată, în termen de 5 zile lucrătoare autoritatea publică pentru protecția mediului emite decizia de aplicare a vizei anuale.

Termenul legal în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține.

În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Noua modificare prevede că pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat mai sus, autoritatea publică pentru protecția mediului decide dacă este posibilă derularea procedurii de aplicare a vizei anuale până la data corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu inițială sau este necesară aplicarea prevederilor Legii nr. 265/2006.