Iată care sunt obligațiile legale ale dirigintelui de șantier.

O eroare des întâlnită și cu care este confruntat dirigintele de șantier o reprezintă sancționarea acestuia pentru obligații care nu îi revin legal.

Descarcă de aici Ordinul 1496/2011 privind Procedura de Autorizare a Diriginților de Șantier. 

Ordinul mai sus menționat arată care sunt responsabilitățile legale ale dirigintelui de șantier.

Specialitul nu poate fi sancționat decât dacă încalcă una din prevederile de mai sus, menționate în capitolul VIII – Drepturile, obligațiile și răspunderile titularilor de autorizații.

Indiferent de natura obligațiilor contractuale ce îi revin specialistului în construcții, în calitatea sa de diriginte de șantier nu răspunde decât pentru prevederile de mai sus.

Astfel inspectorii Inspectoratelor de Stat în Construcții nu pot aplica sancțiuni decât dacă una din ele este încălcată, nu dacă contractul cu diverse părți terțe este încălcat(ține de natura juridică a relației dintre beneficiar și dirigintele de șantier).

Obligațiile legale ale investitorului nu sunt transmisibile către dirigintele de șantier. Obligațiile legale nu sunt transmisibile, urmând ca primul să se adrese instanței în cazul în care consideră că prevederile contractului impuneam mai multe asumări, altele decât cele legale. Acele obligații nu revin în calitatea de diriginte de șantier, ci de specialist, deci nu pot face obiectul sancționării.

Vă mai ofer câte exemple:

  1. dirigintele de șantier nu poate fi responsabil pentru accidentele de muncă decât în cazul în care prin proiecte au fost prevăzute lucrări de construcții necesare asigurării protejării muncitorilor, iar ele nu au fost implimentate, dirigintele de șantier având cunoștință de acest aspect; dirigintele de șantier nu are obligația supervizării permanente a lucrărilor de construcții ci în faze de lucru; alte aspecte privind securitatea lucrătorilor, ce vizează protecția acestora, dar care nu sunt de natură constructivă, sunt responsabilitatea șefului de punct de lucru și a responsabilului de șantier cu asigurarea protecției muncii, sănătății și securității la incendiu; dirigintele este responsabil doar pentru verificarea calității lucrărilor;
  2. dirigintele de șantier nu are obligația de a asigura verificarea proiectelor din punct de vedere a conformității cu cerințele fundamentale; această sarcină revine verificatorului de proiecte, iar dirigintele de șantier nu deține competențele pentru a face acest lucru, aspect care rezultă și din bibliografia specifică; dirigintele de șantier poartă doar răspunderea verificării pentru a analiza dacă dispune de toate informațiile necesare executării lucrărilor de construcții; el poate ridica obiecții, dar nu este responsabil de calitatea proiectării și nu poate fi sancționat pentru că nu a atras atenția asupra neconformităților, deși poate ridica obiecții și este recomandabil a face acest lucru; spre exemplu: dirigintele nu poate fi tras la răspundere că nu a sesizat în urma verificării că – balustrada nu este conformă cu norma, există trepte izolate, nu se respectă exigențele privind grosimea minimă a stratului de polistiren, suprafața minimă a camerelor, existența de trepte izolate, înălțimi de nivel neconforme.