Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier desfăşoară prin specialiştii săi cursuri de formare şi pregătire profesională continuă a specialiştilor în construcţii care doresc să devină diriginţi de şantier în condiţiile legii sau care doresc să se perfecţioneze.

Scopul cursurilor este acela de a impune un sistem de calitate şi un nivel ridicat de pregătire pentru membrii săi şi de a oferi acces la informaţie specialiştilor în construcţii.