Nota: 

  • Dacã numarul de participanți înscrişi la cursurile propuse a se organiza în mod fizic este mic şi nu se justificã organizarea în acest format, cursurile vor fi organizate în format online – pe Zoom.
  • În funcție de anunțurile ISC – privind perioada de organizare a sesiunilor de autorizare Diriginți de şantier şi RTE, vom anunța programul cursurilor de pregãtire în vederea participãrii la examen.

Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier – RTE, este o asociaţie profesională reprezentativă a specialiştilor în construcţii – diriginţi de şantier cu peste 1500 de membrii. Diriginții de șantier sunt specialiști autorizați de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. cu atribuții legale de verificare a execuţiei de calitate a lucrărilor de construcţii.

Asociaţia şi-a propus să ofere soluţii privind îmbunătăţirea pregătirii profesionale continue a specialiştilor din domeniul construcţiilor.

Colegiul Tehnic al Diriginților de Șantier – RTE  organizează cursuri de pregătire profesională continuă și cursuri de pregătire în vederea sustinerii examenului de autorizare ca Diriginte de Șantier și ca responsabil tehnic cu execuția – RTE.

La cerere cursurile se pot organiza și în alte localități sau locații, dacă numărul de înscrieri este de minim 20 de  persoane.

Participanții vor primi suportul de curs și un certificat ce atestă participarea la programul de pregătire profesională continuă, conform legislației în vigoare.

Cererile de înscriere se vor transmite la email: secretariat@colegiu-diriginti-santier.ro.

Cererile vor cuprinde: numele insituției, numărul de persoane, persoana responsabilă, datele de contact ale persoanei responsabile.

Persoana de contact pentru informații suplimentare: Daniela Niculae, tel. 0732 338 319.