În fișierul de mai jos regăsiți comunicatul de presă emis de asociație după întâlnirea anuală.

Sâmbătă 22 februarie 2020 a avut loc în București adunarea anuală a reprezentanților diriginților de șantier reuniți în Colegiul Tehnic al Diriginților de Șantier.

Zeci de diriginți de șantier au vorbit despre principalele probleme cu care se confruntă sectorul construcțiilor.

Trei principale probleme au fost semnalate ca fiind cele mai importante:

“Se constată nu doar lipsa forței de muncă calificate ci la modul general lipsa forței de muncă. Cu peste 4 milioane de români plecați dincolo de granițe nu mai avem acum cu cine să lucrăm. Companiile de construcții au început să aducă muncitori din țările asiatice dar aceasta este doar o soluție de compromis și utilă celor mai mari. Și aici apar multe probleme cu privire la calificarea lor, condițiile ce trebuie să le îndeplinească executantul, apar costuri suplimentare care în cele din urmă duc la scumpirea construcțiilor” a declara Cezar Petre, președintele organizației.

O altă problemă importantă o reprezintă birocrația excesivă: “încă se lucrează cu instituțiile statului cu formulare tipizate, cu hârtii printate și cozi la ghișee. Nu înțelegem de ce nu se informatizează totul așa cum este în țările europene. Calculatorul trebuie să fie interfața cu autoritatea publică și nu ghișeul. Mai mult decât atât, nu există la moment o situație centralizată cu privire la domeniul construcțiilor, iar în ceea ce privește legiferarea aceasta nu se face de către specialiști ci de politicieni în interesul lor personal” a declarat Marius Lulea, vicepreședinte în cadrul organizației.

O a treia mare problemă o reprezintă interesul unor specialiști de a-și face bine treaba, sau mai debrabă lipsa lui. “Există așa-zise fabrici de ștampile care nu mai funcționează în condițiile legii, adică să meargă pe șantier să vadă lucrările și să le avizeze doar dacă sunt bine. Sunt specialiști care dau accept pozitiv pe lucrări care nici măcar  nu există, din birou, de multe ori aducându-se astfel prejudicii importante statului român dar și de imagine breslei profesionale” a spus Ionuț Sandu, diriginte de șantier în cadrul organizației.

Cu peste 1500 de membri, Colegiul Tehnic al Diriginților de Șantier este singura organizație profesională care reunește specialiștii autorizați cu rol în urmărirea și asigurarea executării unor lucrări de calitate în domeniul construcțiilor și instalațiilor aferente.

Biroul de presă al

Colegiului Tehnic al Diriginților de Șantier

Vicepreședinte ing. Marius Dorin LULEA

0764 701 500

marius@colegiu-diriginti-santier.ro