Două noi proiecte de investiții ce vizează realizarea conductelor de gaze în mai multe localități și comune din județețe Dolj, Olt, Gorj și Vâlcea au fost declarate ”proiecte de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale”.

Este vorba de realizarea conductelor de transport gaze naturale în Ghercești-Jitaru și Tetila Horezu-Râmnicu Vâlcea.

Astfel, de alimentarea cu gaze naturale a locuințelor vor beneficia peste 230.000 de oameni.

Conductă de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru

Din depozitul de înmagazinare Ghercești vor fi preluate în SNT aproximativ 5 milioane mc/zi gaze naturale pentru necesități de echilibrare sau asigurare a transportului gazelor naturale către consumatori în caz de condiții climatice dificile.

Pentru creșterea capacității de stocare subterană a depozitului se impune construirea unei conducte de transport la depozit până la cuplarea acesteia în în SNT, în zona Jitaru.

Realizarea conductei de transport gaze naturale între localitățiile Ghercești (județul Dolj) – Slatina – Jitaru (județul Olt) are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane mc/ciclu.

Pe lângă debitul de gaz necesar Depozitului de Înmagazinare Gaze s-a luat în calcul și un debitul necesar pentru alimentarea cu gaze naturale a următoarelor localități de pe traseul conductei:

județul Olt: Municipiul Slatina, Orașul Scornicești, Orașul Balș, Osica de Sus, Fălcoiu, Mărunței, Coteana, Ipotești, Brebeni, Milcov, Valea Mare, Bobicești, Barza, Pârșcoveni, Șopârlița, Brâncoveni.

județul Dolj: Ghercești, Pielești, Robănești.

Prin realizarea acestei conducte se poate asigura suplimentar alimentarea cu gaze naturale a unui număr de aproximativ 146.587 locuitori, 259 instituții publice (școli, primării, dispensare. cămine culturale, cabinete medicale, etc) și aproximativ 150 de agenți economici și diverși consumatori industriali.

Conductă de transport gaze naturale Tetila Horezu-Râmnicu Vâlcea

În prezent în zona de nord-est a județului Gorj precum și în zona de nord vest a județului Vâlcea nu există conducte de alimentare cu gaze naturale.

Asigurarea tuturor utilităților în mediul rural va atragere noi investitori și va crea noi locuri de muncă.

În vederea îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor, în scopul îndeplinirii criteriilor pentru atingerea standardelor europene de viață, alimentarea cu gaze naturale în această zonă este un obiectiv esențial.

Amplasamentul obiectivului propus se află pe teritoriul administrativ al județelor Gorj și Vâlcea, pe raza următoarelor unități administrativ teritoriale:

județul Gorj: Orașul Bumbești Jiu, Comuna Musetești, Comuna Alimpești, Comuna Baia De Fier, Comuna Bengești-Ciocadia, Comuna Bumbești-Pitic, Comuna Crasna, Comuna Musetești, Comuna Novaci, Comuna Polovragi.

județul Vâlcea: Comuna Bărbătești, Comuna Costești, Comuna Frâncești, Orasul Horezu, Comuna Măldărești, Comuna Mihăiești, Comuna Păușești, Comuna Pietrari, Comuna Slătioara, Comuna Stoenești, Comuna Tomșani, Comuna Vaideeni, Orasul Băbeni.

Prin realizarea acestei conducte se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a unui număr de aproximativ 90.546 consumatori casnici, un număr de 38.839 gospodării, 1.292 instituții publice (școli, primării, grădinițe, biserici, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc) și de agenți economici și consumatori industriali.

Prin interconectarea conductei BRUA cu conducta DN 500/400 x 40 bar Schitu Golești Govora-Dragășani se poate a asigura o suplimentarea a debitului cu 30.000 mc/h pentru alimentarea cu gaze a societatiilor comerciale din zona platformei Oltchim.