Lucrătorii din construcții vor putea să se să se califice în noi profesii. Acestea sunt menționate în Nomenclatura de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 3 și 4 conform Cadrului național al calificărilor pe domenii de pregătire de bază, aprobată de Ministerul Educației.

Cadrul naţional al calificărilor stabileşte niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

Există o corespondenţă între nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare şi nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor.

Noile profesii sunt:

Calificări profesionale — nivel 3 al Cadrului național al calificărilor

Construcții, instalații și lucrări publice

* Constructor structuri monolite;

* Fierar betonist-montator prefabricate;

* Zidar-pietrar-tencuitor;

* Dulgher-tâmplar-parchetar;

* Mozaicar-montator placaje;

* Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar;

* Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze;

* Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze;

* Instalator instalații de încălzire centrală;

* Instalator instalații de ventilare și de condiționare;

* Izolator;

* Constructor căi ferate;

* Constructor drumuri și poduri;

* Constructor lucrări hidrotehnice.

Materiale de construcții

* Operator în industria ceramicii brute;

* Operator ceramică fină;

* Sticlar;

* Operator lianți și prefabricate.

Calificări profesionale — nivel 4 al Cadrului național al calificărilor

Tehnic – Materiale de construcții

* Tehnician în industria sticlei și ceramicii;

* Tehnician în industria materialelor de construcții.

Tehnic – Construcții, instalații și lucrări publice

Tehnician desenator pentru construcții și instalații;

* Tehnician în construcții și lucrări publice;

* Tehnician instalator pentru construcții.